Referat Promocji i Sportu

 1. Referat Promocji i Sportu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; e-mail: promocja@um.bedzin.pl, sport@um.bedzin.pl
 2. pokój nr 2 i nr 3a, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 155, +48 032 267 9 155
 3. Do zadań referatu w szczególności należy:

  w zakresie promocji:
  1. kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,
  2. tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjno – informacyjnych, w tym monitorowanie ich realizacji
  przez komórki organizacyjne urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie
  określonego zadania,
  3. współpraca z partnerami zewnętrznymi (samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami
  kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami) w zakresie promocji i komunikacji społecznej,
  4. kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,
  5. zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie I Gminie, rozpowszechnianie
  działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego,
  6. realizacja polityki informacyjno – promocyjnej z wykorzystaniem technik przekazu elektronicznego, w tym
  prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych I dystrybuowanie informacji),
  7. organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne),
  8. tworzenie bazy danych, niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz
  wykonywanie opracowań własnych,
  9. redagowanie samorządowego miesięcznika informacyjnego “Aktualności Będzińskie,

  w zakresie sportu:
  10. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
  i młodzieży,
  11. propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną,
  12. dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka,
  13. propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,
  14. współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  15. prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
  16. prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia,
  17. nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery sportu, kultury fizycznej i turystyki.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Referat Promocji i Sportu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.06.2003 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Radosław Baran
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.03.2010 14:52