XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLI/453/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2005 r.
  Uchwała Nr XLV/503/2005
 • zabezpieczenia na rok 2006 w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań gminy
  Uchwała Nr XLV/504/2005
 • powierzenia czynności zarządzenia nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej zarządzie
  Uchwała Nr XLV/505/2005
 • zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLV/506/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne
  Uchwała Nr XLV/507/2005
 • zwiększenia dochodów w ramach dotacji na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa
  Uchwała Nr XLV/508/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  Uchwała Nr XLV/509/2005
 • zwiększenia dochodów w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatków na dotacje z budżetu miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLV/510/2005
 • nadanie statutu jednostce budżetowej miasta "Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7"
  Uchwała Nr XLV/511/2005
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta  Miasta Będzina umowy o przyznanie środków z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie zadania "Kompleksowa przebudowa nawierzchni ul. Małachowskiego i części ul. Piłsudskiego  - IV etap"
  Uchwała Nr XLV/512/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kompleksowa przebudowa nawierzchni ul. Małachowskiego i części ul. Piłsudskiego - IV etap
  Uchwała Nr XLV/513/2005

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:27.10.2005 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.01.2006 10:38