Refarat Podatków i Windykacji  


 1.  
 2. Kierownik Referatu Podatków i Windykacji - Anna Filik, pokój nr 29 parter, tel. + 48 32 267 70 41 do 44 wew. 145, +48 32 267 9 145

   
 3. Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:
  1. Dokonywanie wymiaru podatkowego:
  1) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
  od środków transportowych, od posiadania psów,
  2) przyjmowanie deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, deklaracji  na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
  3) przyjmowanie informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego,  deklaracji na podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
  4) wydawanie zaświadczeń w sprawie: figurowania (nie figurowania) w ewidencji podatkowej,
  5) prowadzenie wizji i kontroli w terenie w trakcie trwającego postępowania podatkowego,
  6) sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów podatkowych, zaległości podatkowych, udzielonej pomocy publicznej.
  2. Prowadzenie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, niepodatkowych dochodów budżetowych oraz innych zaległości, wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, sporządzanie tytułów wykonawczych.
  3. Występowanie o dokonanie zabezpieczeń w formie hipoteki przymusowej.
  4. Prowadzenie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Prowadzenie windykacji zaległości mandatowych.
  6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Podatków i Windykacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:02.03.2015 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:03.04.2017 12:56