Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Będzinie istnieje już od 57 lat. Zrzesza 200 członków z całego powiatu będzińskiego.
Działalność naszego Stowarzyszenia opiera się na statucie, który określa główne cele i zakres działania PZN. Związek zrzesza osoby niewidome i niedowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji. Głównym celem naszego Koła jest wyzwalanie aktywności życiowej ociemniałych, organizowanie wzajemnej pomocy, stworzenie warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej oraz pomoc w organizowaniu problemów życiowych. Zakres działania Koła obejmuje też prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, prowadzenie działalności propagandowej na rzecz niewidomych. Nasze Koło realizuje zadania statutowe poprzez udzielanie pomocy rehabilitacyjnej: organizacje turnusów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, wycieczek, prowadzimy spotkania integracyjne w świetlicy Koła, gdzie poprzez kontakt ze swoim środowiskiem członkowie nasi mogą odzyskać równowagę psychiczną i poczucie swojej wartości wśród osób pełnosprawnych. Udzielamy także pozarehabilitacyjnej pomocy członkom, szczególnie ludziom w wieku podeszłym, chorym i ze złożoną niepełnosprawnością, współpracując z MOPS, PCPR oraz innymi instytucjami i organizacjami.
Zarząd dokłada wszelkich starań, aby pozyskać sponsorów do tworzenia warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej. W związku z powyższym zwracamy się z ogromną prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc dla naszego Koła poprzez datki finansowe lub rzeczowe. Zaskarbicie sobie Państwo tym samym ogromną wdzięczność ludzi skrzywdzonych przez los i permanentnie spychanych na bezdroża życia ludzkiego. Naszych szans nigdy nie da się już wyrównać, ale szukamy możliwości poprawy tej sytuacji. W roku 2004 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
Informujemy, że siedziba naszego Związku mieści się w Będzinie przy ul. Bursztynowej 4, telefon 267 -39- 74 , kom. 0507040092 .Koło czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach 14.00-16.00. i w tych godzinach można nawiązać z nami bezpośredni kontakt.

Nasze konto: Bank Śląski O/Chorzów
3010501243-100000-1000002780
z dopiskiem: dla PZN Będzin

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Polski Związek Niewidomych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.11.2005 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Granicki
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.04.2009 09:22