Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Wydział Kultury, Promocji i Sportu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; e-mail:  kultura@um.bedzin.pl 

 1. Naczelnik Wydziału - mgr Klaudiusz Kiewlicz, pokój nr 2, klaudiusz.kiewlicz@um.bedzin.pl, Z-ca Naczelnika Wydziału - mgr Barbara Stelmach, pokój 3 i 3a, niski parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 161, +48 032 267 9 161, e-mail:

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

w zakresie kultury

 1. opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i ich organizacja,
 2. koordynacja działalności miejskich instytucji kultury,
 3. udział w wydarzeniach kulturalnych, organizowanych na terenie miasta przez instytucje kultury,
 4. współorganizacja imprez kulturalnych, organizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe,
 5. współorganizacja uroczystości związanych ze świętami państwowymi oraz lokalnymi,
 6. współpraca z twórcami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej,
 7. prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Miasta Będzina w
  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 8. prowadzenie ewidencji i opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie Gminy (wprowadzanie nowych
  kart, uaktualnianie istniejących),
 9. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 10. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie Gminy.
 11. nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery kultury,


w zakresie promocji:

 1. kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,
 2. tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjno – informacyjnych, w tym monitorowanie ich realizacji przez komórki organizacyjne urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie określonego zadania,
 3. współpraca z partnerami zewnętrznymi (samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami) w zakresie promocji i komunikacji społecznej,
 4. kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,
 5. zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie I Gminie, rozpowszechnianie działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego,
 6. realizacja polityki informacyjno – promocyjnej z wykorzystaniem technik przekazu elektronicznego, w tym prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych I dystrybuowanie informacji),
 7. organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne),
 8. tworzenie bazy danych, niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz wykonywanie opracowań własnych,
 9. redagowanie samorządowego miesięcznika informacyjnego “Aktualności Będzińskie,

  w zakresie sportu:
 10. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 11. propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną,
 12. dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka,
 13. propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,
 14. współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
 15. prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
 16. prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia,
 17. nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery sportu, kultury fizycznej i turystyki.


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Kultury, Promocji i Sportu [KPS]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Kiewlicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:04.03.2010 14:57