LI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXII/392/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2005 roku
  Uchwała Nr LI/553/2006
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2006 roku
  Uchwała Nr LI/554/2006
 • ogłoszenia roku 2006 - Rokiem Jana Pawła II
  Uchwała Nr LI/555/2006
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr LI/556/2006 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2006 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr LI/557/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola położonego w Będzinie przy ulicy Różyckiego 137
  Uchwała Nr LI/558/2006
 • rozpatrzenia skargi Pani [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
  Uchwała Nr LI/559/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach środków pozyskanych ze Związku Miast Polskich
  Uchwała Nr LI/560/2006
 • uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina"
  Uchwała Nr LI/561/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:26.01.2006 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:01.02.2006 11:16