Urząd Stanu Cywilnego

 1. Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje nr 11-13, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 240, +48 032 267 9 240; e-mail: usc@um.bedzin.pl
 2. Kierownik USC Adam Szydłowski, pokój nr 12, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 248, +48 032 267 91 30,
  I Zastępca Kierownika USC Godzic Urszula, pokój nr 11, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 204.
 3. Główne zadania Urzędui Stanu Cywilnego:
  • Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
  • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  • Przyjmowanie oświadczeń o nazwiskach noszonych przez męża, żonę i dzieci po zawarciu małżeństwa.
  • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie rozwódki do poprzedniego nazwiska.
  • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw  i zgonów  w przypadku gdy fakt ten nie został zarejestrowany za granicą.
  • Odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego.
  • Wpisywanie do ksiąg treści aktów odtworzonych i ustalonych przez sąd.
  • Umiejscawianie aktów urodzeń , małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą w księgach stanu cywilnego.
  • Wydawianie decyzji o sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
  • Wydawanie decyzji o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego.
  • Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Sporządzanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie ślubu kościelnego konkordatowego.
  • Wydawanie zezwoleń  na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
  • Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
  • Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
  • Udzielanie ślubów.
  • Organizowanie jubileuszy z okazji "50 lecia pożycia małżeńskiego" oraz jubileuszy  100 urodzin.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Hepner
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:27.11.2007 08:32