BRM 0052/LIII/06                                                                         Będzin, 20 marca 2006 r.


                                                                                  Szanowna Pani Radna/
                                                                                  Szanowny Pan Radny


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 marca 2006 roku (wtorek) na godzinę 9.00 LIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenia certyfikatu PN - EN  ISO 9001 - 2001 PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. w Będzinie  przez RWTUV Polska.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Sekretarz Miasta Barbarę Szkoda
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez
  Przewodniczącego Komisji Sylwestra Pleszkuna
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie.
 7. Informacja o wizycie władz samorządowych miasta Będzina w Tatabanyi (Węgry).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie
  1/ przejęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2005 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera przy ulicy Siemońskiej,
  3/ przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej na 2006 roku między zadaniami,
  4/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok,
  5/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań
  z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
  6/ zmian przychodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                           Sławomir Brodziński

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                  w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.03.2006 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:28.04.2006 08:23