BRM 0052/LIII/06                                                      Będzin, 23 marca 2006 r.


                                                                           Szanowna Pani Radna
                                                                           Szanowny Pan Radny

             Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 marca 2006 roku (piątek) na godzinę 12.00 LIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Likwidacja linii tramwajowej nr 25
    1/ dyskusja
    2/ przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie poparcia protestu Radnego Marka Bugajskiego przeciwko likwidacji linii tramwajowej nr 25
    3/ podjęcie uchwały w sprawie protestu skierowanego do Ministra Skarbu Państwa.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 wspólnie z sesjami Rady Powiatu Będzińskiego oraz Rady Miejskiej w Wojkowicach.

 

                                                                           Sławomir Brodziński

                                                                              Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:29.03.2006 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:27.04.2006 14:34