LIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w  Będzinie
  Uchwała Nr LIV/590/2006
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowej linii tramwajowej nr 25 w Będzinie
  Uchwała Nr LIV/591/2006
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2005 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr LIV/592/2006
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera przy ul. Siemońskiej
  Uchwała Nr LIV/593/2006
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami
  Uchwała Nr LIV/594/2006
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LIV/595/2006
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
  Uchwała Nr LIV/596/2006
 • zmian przychodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LIV/597/2006
 • powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie
  Uchwała Nr LIV/598/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:29.03.2006 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:24.04.2006 07:46