Zarządzenie Nr 24/2015

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 12 maja 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin.

 Na podstawie: art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Inspektorowi na Stanowisku ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3

Traci moc: Zarządzenie Nr 28/2013 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

(-) Łukasz Komoniewski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.12.2015 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:30.12.2015 13:26