Zarządzenie Nr 56/2015

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2016 rok.

 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam:

 

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć inspektorowi Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta

(-) Rafał Adamczyk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.12.2015 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:30.12.2015 13:38