LV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

LV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLIX/549/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2006 roku
  Uchwała Nr LV/599/2006
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2005 rok
  Uchwała Nr LV/600/2006
 • rozpatrzenia wezwania Pani Anny Morowiec do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr LV/601/2006
 • rozpatrzenia wezwania Pana Tadeusza Ciapały do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr LV/602/2006
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami
  Uchwała Nr LV/603/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LV/604/2006
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16 - w formie aportu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1 karta mapy 25 obręb Będzin
  Uchwała Nr LV/605/2006
 • zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr LV/606/2006

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2006 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.05.2006 09:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 09:06Dodano załącznik "Uchwała Nr LV/604/2006 Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 25 kwietnia 2006 r. "
(Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 09:06Dodano załącznik "Uchwała Nr LV/603/2006 Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 25 kwietnia 2006 r. "
(Aleksandra Bartosz)
28.04.2006 11:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2006 11:16Dodano załącznik "Uchwała Nr LV/606/2006 Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 25 kwietnia 2006 r."
(Aleksandra Bartosz)
27.04.2006 14:38 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)