ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  Z  PRZEBIEGU  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA BĘDZINA   ZA  I  KWARTAŁ  2006  ROKU
  Plan budżetu Plan po zmianach na 31.03.2006r. Wykonanie  
NAZWA na dzień %
  01.01.2006 roku  
         
  DOCHODY   +    PRZYCHODY  199 613 318 186 809 305 42 240 602 22,6%
         
         
  DOCHODY   BUDŻETOWE  -  RAZEM 143 784 230 144 095 007 28 532 896 19,8%
         
  I. DOCHODY  WŁASNE ( z udziałami ) 79 965 851 79 965 851 19 425 935 24,3%
 II. SUBWENCJA  OGÓLNA 15 636 543 15 942 763 6 019 127 37,8%
       
III. DOTACJE  NA  ZADANIA  BIEŻĄCE      
     REALIZOWANE  NA  PODSTAWIE 266 183 266 183 67 447 25,3%
     POROZUMIEŃ        
       
IV. DOTACJE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ 696 750 696 750 0 0,0%
INWESTYCJI  MIEJSKICH        
       
V. DOTACJE  CELOWE  NA       
    DOFINANSOWANIE  ZADAŃ 1 244 573 1 249 573 396 100 31,7%
    WŁASNYCH  GMINY        
       
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY  CELOWYCH  0 0 0 -
         
       
VII. ŚRODKI Z FUNDUSZU  SPÓJNOŚCI          
NA REALIZACJĘ  PROJEKTU  29 215 630 29 215 630 0 0,0%
       
VIII. DOTACJE  NA  ZADANIA  ZLECONE        
      Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  16 758 700 16 758 257 2 624 287 15,7%
      RZĄDOWEJ        
         
 PRZYCHODY 55 829 088 42 714 298 13 707 706 32,1%
         
         
  WYDATKI   BUDŻETOWE  -  RAZEM 168 340 669 169 621 446 26 365 693 15,5%
         
 VIII.  WYDATKI  WŁASNE 151 581 969 152 863 189 23 793 978 15,6%
z  tego  :        
Wydatki  bieżące 92 266 553 93 502 165 22 894 892 24,49%
w tym :    na obsługę długu 1 113 458 1 113 458 14 517 1,30%
Wydatki  majątkowe 59 315 416 59 361 024 899 086 1,51%
       
 IX.  WYDATKI  DOTYCZĄCE   ZADAŃ       
        ZLECONYCH   Z   ZAKRESU     16 758 700 16 758 257 2 571 715 15,3%
        ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ        
         
 ROZCHODY 31 272 649 17 187 859 125 000 0,7%
         
         
  WYDATKI   +   ROZCHODY  199 613 318 186 809 305 26 490 693 14,2%
         
         
      DEFICYT    /   NADWYŻKA -24 556 439 -25 526 439 2 167 203 -
         

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I kwartał 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:10.05.2006 08:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.07.2006 13:44