Referat Kontroli Wewnętrznej

 1. Referat Kontroli Wewnętrznej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20.
 2. Kierownik Referatu mgr Halina Taratuta-Palimąka, pokój 206, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 103, +48 032 267 9 103.
 3. Do zadań referatu należy w szczególności :
  1. badanie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z budżetu Gminy,
  3. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
  4. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości,
  5. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Urzędu, inicjowanie kierunków prawidłowego działania,
  6. sprawdzanie stanu składników majątkowych , zapewnienie ich należytej ochrony,
  7. udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad i trybu postępowania w badanym zakresie,
  8. monitorowanie w toku realizacji czynności kontrolnych, działań dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne urzędu, wynikających z kontroli przeprowadzanych przez podmioty do tego uprawnione (w tym inicjowanie i monitorowanie działań korygująco – zapobiegawczych),
  9. przekazywanie do publikacji w BIP oraz archiwizowanie dokumentów z kontroli przeprowadzanych w Urzędzie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Kontroli Wewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 15:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:16.10.2008 14:22