LVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr LVI/607/2006
 • uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina"
  Uchwała Nr LVI/608/2006, Załącznik Nr 1
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr LVI/609/2006
 • nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 4 w Będzinie przy ul. Jedności 38
  Uchwała Nr LVI/610/2006
 • zmiany uchwały Nr XXX/369/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2005 - 2008 zmienionej uchwałą Nr XLIX/547/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku oraz uchwałą Nr LII/587/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku
  Uchwała Nr LVI/611/2006
 • wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  Uchwała Nr LVI/612/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVI/613/2006
 • przeniesienia wydatków i zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVI/614/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVI/615/2006
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach zadań realizowanych z udziałem środków z Programu Wspólnoty
  Uchwała Nr LVI/616/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.: "zielone szkoły"
  Uchwała Nr LVI/617/2006
 • zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia
  Uchwała Nr LVI/618/2006
 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze
  Uchwała Nr LVI/619/2006
 • szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
  Uchwała Nr LVI/620/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów
  Uchwała Nr LVI/621/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:05.06.2006 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:06.06.2006 11:20