XVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2016 roku

 

w sprawie:

 

XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2016 roku

 

w sprawie:

 

XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie:

 

XX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie:

 

XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2016 roku

 

w sprawie:

 

XXII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie:

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie:

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie:

 

XXV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie:

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie:

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020
  Uchwała Nr XXVII/199/2016 pdf
  Uchwała Nr XXVII/199/2016 tekst, załącznik 1, załącznik 2
 • przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”.
  Uchwała XXVII/200/2016 pdf
  Uchwała XXVII/200/2016 tekst, załącznik
 • zmiany uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2016 roku
  Uchwała XXVII/201/2016 tekst
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
  miasta Będzina od 1 stycznia 2017 roku
  Uchwała XXVII/202/2016 tekst
 • zmiany uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzin od 1 stycznia 2016 roku
  Uchwała XXVII/203/2016 tekst
 • uchylenia uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 września 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w sprawie
  uchylenia uchwały Nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała XXVII/204/2016 pdf
  Uchwała XXVII/204/2016 tekst
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2016 rok
  Uchwała Nr XXVII/205/2016 pdf
 • zmiany uchwały Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2016 - 2023
  Uchwała Nr XXVII/206/2016 pdf
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Al. Kołłątaja
  Uchwała Nr XXVII/207/2016 tekst
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr XXVII/208/2016 tekst
 • podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 242 na karcie mapy 31
  Uchwała Nr XXVII/209/2016 pdf
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
  Uchwała Nr XXVII/210/2016 pdf
  Uchwała Nr XXVII/210/2016 tekst

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.06.2016 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.12.2016 15:31