Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Urząd Miejski w Będzinie;
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin;
pokój nr 34 do 36, przy wejściu głównym do urzędu;
tel. przez centralę: +48 032 267 70 41 do 44 wew. 249 lub 131; lub bezpośrednio: +48 032 267 9 249, +48 032 267 9 131 (tel/fax)
e-mail: wzk@um.bedzin.pl


Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta (ODP)

tel. +48 032 267 70 41-44 wew. 219, +48 032 267 9 219, (tel/fax) +48 032 267 37 16 e-mail: odp@um.bedzin.pl

kierownik BZK Mirosław Krycia
pokój 36, tel. nr  +48 032 267 70 41 do 44 wew. 249 
oraz bezpośredni  +48 032 267 9 249

Pokój 35


 1. Pełnienie funkcji Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta poprzez zapewnienie stałego i całodobowego dyżuru Urzędu Miejskiego w Będzinie:

  - w sytuacjach kryzysowych;

 • całodobowe alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

 • prowadzenie dokumentacji podjętych działań;

 • współdziałanie z powiatowymi i gminnymi centrami zarządzania kryzysowego;

 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje poszukiwawcze i humanitarne;
  -
  w ramach podnoszenia gotowości obronnej Państwa;
  -
  stanach nadzwyczajnych o których mowa w art. 228 konstytucji RP;
  -
  w czasie prowadzenia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej- zgodnie z dokumentacją;

2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz: koordynowanie sytemu, współdziałanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania.

3. Zapewnienie informacji: właścicielom, zarządcom, administratorom obiektów o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom.

 

Pokój 34, 36


 1. Zadania obrony cywilnej;
  - koordynowanie i uzgadnianie szczegółowych zadań, realizowanych w instytucjach, przedsiębiorstwach oraz w społecznych organizacjach ratowniczych i innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie miasta Będzina.

 2. Prowadzenie przygotowań obronnych;
  - wykonywanie przedsięwzięć planu operacyjnego;
  - organizacja akcji doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz w trybie natychmiastowego stawiennictwa do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji oraz rozplakatowania obwieszczeń;

 3. Wydawanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju;

 4. Kontrola prawidłowości wykonania Zadań Obronnych i Obrony Cywilnej.

 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na terenie miasta Będzina;
  - kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń;
  - zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków o charakterze terrorystycznym;
  - współdziałanie z organami bezpieczeństwa;
  - żądanie udzielenia informacji w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań zarządzania kryzysowego;
  - współdziałanie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz obsługa kancelaryjno – biurowa Zespołu ;

 6. Realizacja zadań związanych z bezpośrednią – bierną ochroną przed powodzią, w czasie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

 7. Prowadzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego oraz ochrony ludności.

 8. Planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, problematyki obronności, obrony cywilnej a także powszechnej samoobrony ludności.

 9. Koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych

 

INSPEKTOR

BZK

(ODP) - OŚRODEK DYSPOZYCYJNY PREZYDENTA

SPECJALISTA

SPECJALISTA

REFERENT

REFERENT

REFERENT

Kamil

Curyło

Krzysztof Winkler

Andrzej

Klecz

Wiesław

Król

Janusz

Jawor

Sławomir Dzierżanowski

KIEROWNIK

(BZK) BIURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO- Mirosław Krycia

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 16:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosław Krycia
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.04.2011 10:23