Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Sprawdź, jak to zrobić.

Kiedy się zameldować

 • jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się tam na pobyt stały,
 • jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy, 
 • zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia — z urzędu zamelduje twoje dziecko.
Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przez 1979 r.) — podczas meldowania urzędnik nada ci jednocześnie numer PESEL. 

UWAGA: Przy zameldowaniu można dokonać równocześnie wymeldowania z poprzedniego adresu pobytu stałego lub/i czasowego.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.  Pełnomocnictwo musi być pisemne i nie musi być poświadczone notarialnie. Pełnomocnikiem musi być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo do czynności meldunkowych jest wolne od opłat.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego — pobierz go i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś dokument, który to potwierdzi. Może nim być na przykład umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu, 
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — niech osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania podpisze się i potwierdzi twój pobyt na formularzu zgłoszenia twojego pobytu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu pokaż w urzędzie.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem musisz dodatkowo oprócz wyżej wskazanych dokumentów przygotować do okazania pełnomocnictwo.

 

 

Uwaga:

 

Osoby które chcą zameldować się w budynku lub mieszkaniu o nieuregulowanej  sytuacji własnościowej bądź właściciel lub najemca odmawiają potwierdzenia pobytu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego bądź czasowego winny złożyć wniosek o zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej. Zapoznaj się z informacją o zameldowaniu w trybie decyzji administracyjnej ( informacja w przygotowaniu)

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

UWAGA: W Urzędzie Miejskim w Będzinie zgłoszenia  zameldowania bądź/i  wymeldowania dokonuje się w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności w pok.21/(parter) w godzinach poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek do czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00. Kontakt telefoniczny 32-267-91-27; 32-267-92-11.

Ile zapłacisz

 • usługa zameldowania jest bezpłatna,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne,
 • opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o twoim zameldowaniu na pobyt stały. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać o tym zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie. Formularz wniosku otrzymasz od urzędnika. Zaświadczenie otrzymasz od razu.

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.07.2016
Data publikacji:19.07.2016 12:29