Wymelduj się z pobytu stałego

Wymelduj się z pobytu stałego

 

Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Pamiętaj, żeby się wymeldować. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

 

Kiedy wymeldować się z pobytu stałego

 

Musisz wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Pamiętaj, że możesz też to zrobić podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

 

Pamiętaj, że gdy zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania osoby zmarłej.

 

Czy musisz to zrobić osobiście

 

Możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być pisemne i nie musi być poświadczone notarialnie. Pełnomocnikiem musi być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo do czynności meldunkowych jest wolne od opłat.

 

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

 

Co przygotować

 

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego możesz go pobrać tu i wypełnić w domu. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.
  • Jeśli jesteś pełnomocnikiem musisz dodatkowo oprócz wyżej wskazanych dokumentów przygotować do okazania pełnomocnictwo.

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu stałego

 

  • w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu stałego,
  • w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

 

UWAGA: W Urzędzie Miejskim w Będzinie zgłoszenia  zameldowania bądź/i  wymeldowania dokonuje się w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności w pok.21/(parter) w godzinach poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek do czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00. Kontakt telefoniczny 32-267-91-27; 32-267-92-11.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu opłata skarbowa wynosi 17 zł

 

Ile będziesz czekać

 

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy  chcesz otrzymać o tym zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie. Formularz wniosku otrzymasz od urzędnika. Zaświadczenie otrzymasz od razu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymelduj się z pobytu stałego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2016 09:09