Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 06.02.2006 r.

w sprawie:

 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006  do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  Zarządzenie Nr 0151/29/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/30/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/561/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/31/2006
 • oddania w użytkowanie lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja nr 2 w Będzinie z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/32/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/33/2006
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 46 w Będzinie z wniosku Pani Katarzyny Cor
  Zarządzenie Nr 0151/34/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie trasy szybkiego ruchu Katowice - Warszawa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 6747/1 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 5750 m2
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/35/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 64/1 karta mapy 49 obręb Będzin i 26/1 karta mapy 50 obręb Będzin o pow. łącznej 1211 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/36/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rej. Drogi krajowej DK 86 i ul. Żeromskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 27/1 karta mapy 50 obręb Będzin o pow. 6331 m2, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/37/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wolskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 137/3 karta mapy 59 obręb Będzin o pow. 189 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/38/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małachowskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 10 i 11/8 karta mapy 36 obręb Będzin o pow. łącznej 886 m2, zabudowanej obiektami o charakterze użytkowym i użytkowo- mieszkalnym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/39/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 2 kiosków typu RUCH, położonych w Będzinie Andersa i Staszica
  Zarządzenie Nr 0151/40/2006
 • Obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/6 karta mapy 2 obręb Będzin o powierzchni 6295 m2, położonej przy ul. Wolności
  Zarządzenie Nr 0151/41/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/42/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 06.02.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:23