Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.03.2006 r.

w sprawie:

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie z wniosku Pani Anny Sobczyk
  Zarządzenie Nr 0151/78/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Różyckiego 137, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/79/2006
 • sprzedaży w formie przetargu działek położonych w Będzinie - Łagiszy przy ulicach Łącznej, Usługowej, Rzemieślniczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/80/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Strzyżowickiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 24/3 karta mapy 3 obręb Grodziec o pow. 168 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/81/2006
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/82/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/83/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/84/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/85/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/86/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/87/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/88/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/89/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/90/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/91/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/92/2006
 • nabycia do zasobu Gminy Miasta Będzin udziału wynoszącego 6/32 cz. nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 90 km 36 obręb Będzin, położonej przy ulicy Małachowskiego 56 o pow. 783 m2
  Zarządzenie Nr 0151/93/2006
 • zmiany nieruchomości położonych przy ulicy róg Brzozowickiej i Świerczewskiego oraz ul. Findera pomiędzy Gminą Będzin, a osobami fizycznymi 
  Zarządzenie Nr 0151/94/2006
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zabudowanej obiektem garażu, zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Berka Joselewicza stanowiącej działkę gruntu nr 60 karta mapy 23 obręb Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/95/2006
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/96/2006
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/97/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.03.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 07:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:29