Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.09.2016 r.

w sprawie:

  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji miejskiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina
    Zarządzenie 0050.366.2016 pdf, załącznik
    Zarządzenie 0050.366.2016 tekst
  • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji miejskiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina"
    Zarządzenie 0050.367.2016 pdf
    Zarządzenie 0050.367.2016 tekst

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.09.2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:09.09.2016 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:08.09.2016
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:09.09.2016 13:34