Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.04.2006 r.

w sprawie:

 • wprowadzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Będzina profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów na "zielone szkoły"
  Zarządzenie Nr 0151/162/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowskiej  nr 70 w Będzinie z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/163/2006
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
  Zarządzenie Nr 0151/164/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/165/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małachowskiego, - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/166/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/167/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/168/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/169/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.04.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:34