Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.04.2006 r.

w sprawie:

 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/179/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/180/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/181/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/182/2006
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  Zarządzenie Nr 0151/183/2006
 • przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/184/2006
 • realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta  Będzina w 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/185/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/154/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/186/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/187/2006
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/188/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/189/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/190/2006
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 600 - Transport i łączność
  Zarządzenie Nr 0151/191/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.04.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 08:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:36