Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 02.06.2006 r.

w sprawie:02.06.2006 r.

 • zwolnienia Pani [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)] z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 58 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/234/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 48/4 karta mapy 33 obręb Będzin o powierzchni 48 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Rolniczej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/235/2006
 •  nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 49/2 i 50/4 karta mapy 33 obręb Będzin o łącznej powierzchni 49 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Rolniczej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/236/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 79/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 6 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/237/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 70/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 38 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/238/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 68/1 i 69/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 32 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/239/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 45/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 151 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/240/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 44/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 37 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/241/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 53/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 12 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Spokojnej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/242/2006
 • ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzania drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/243/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/244/2006
 • rozłożenia na raty mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie Nr 0151/245/2006
 • rozłożenia na raty mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie Nr 0151/246/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/247/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizacje własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/248/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 02.06.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:39