Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.06.2006 r.

w sprawie:

 • powołania komisji konkursowej w celu ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/249/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/250/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/251/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/252/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/253/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/254/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Będzinie
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/256/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/257/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/258/2006
 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/259/2006
 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania ofert w konkursach z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/260/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/154/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/261/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/262/2006
 • zmiany Zarządzenia nr 0151/205/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie 
  Zarządzenie Nr 0151/263/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/264/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 4/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 18 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/265/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 381 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/266/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 37/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 173 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/267/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 143/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 134 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/268/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 47/2 i 47/3 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 36 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/269/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/270/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/271/2006
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego nr 29/31 wraz z przeniesieniem własności obiektu garażowego na niej posadowionego na rzezcz posiadacza tej nieruchomości Pani Józefy Chmurskiej zam. [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/272/2006
 • powołania Pani Bożeny Staszewskiej na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/273/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.06.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 08:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:40