Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.06.2006 r.

w sprawie:

 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/294/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/295/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/296/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/297/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/298/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/299/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/300/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/301/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/302/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/303/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/304/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/305/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/306/2006
 • ustalenia na 2006 rok dla podopiecznych "Schroniska dla Bezdomnych" w Będzinie przy ulicy Energetycznej 10 dziennej stawki żywieniowej i stawki za jeden dzień pobytu
  Zarządzenie Nr 0151/307/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/308/2006
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/309/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/310/2006
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/311/2006
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/312/2006
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/313/2006
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/314/2006
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 58 w Będzinie z wniosku Pani [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/315/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy Al. Kołłataja nr 48 w Będzinie z wniosku Pana [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/316/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/6 karta mapy 2 obręb Będzin o powierzchni 6295 m2, położonej przy ul. Wolności
  Zarządzenie Nr 0151/317/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin , położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/318/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Podsiadły, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 62/4 karta mapy 38 obręb Będzin o pow. 913 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/319/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Środkowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 101 i 100 karta mapy 14 obręb Będzin o pow. łącznej 675 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/320/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Cynkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 102 karta mapy 14 obręb Będzin o pow. 595 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/321/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.06.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.07.2006 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:42