NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

Miejsce załatwienia sprawy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie za pośrednictwem

Wojewody Śląskiego w Katowicach i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek Jubilatów o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Termin załatwienia sprawy

 

Do sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 

 

UWAGI:

1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym  związku małżeńskim.

2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Śląskiego jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.


 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2019 poz.25 j.t.).

2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2018 poz.279).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.11.2016 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:19.08.2019 14:21