Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2006 r.

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/324/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/325/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy Al. Kołłątaja nr 34 w Będzinie z wniosku Pana Piotra Zatorskiego
  Zarządzenie Nr 0151/326/2006
 • wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przyjęcie przez Gminę Będzin nieruchomości, stanowiących mienie Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 0151/327/2006
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Sportowej 4 stanowiącej przedmiot umowy dzierżawy nr 467/2000 z dn. 29.12.2000 r.
  Zarządzenie Nr 0151/328/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 16 w Będzinie z wniosku Pana Ireneusza Jaskóły
  Zarządzenie Nr 0151/329/2006
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/330/2006
 • rozłożenia na raty zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Armii Ludowej nr 79
  Zarządzenie Nr 0151/331/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sączewskiego nr 4/1 w Będzinie z wniosku Związku Kynologicznego w Polsce Oddziału w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/332/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.07.2006 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:44