ZP.2.2016.MZwB Będzin, dnia 16.11.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Zagłębia w Będzinie reprezentowane przez

Dyrektor Wiolettę Mikułę

42 - 500 Będzin ul. ul. Świerczewskiego 15

REGON: 000282079 NIP: 625-167-74-53

tel. 32 267 77 07 fax. 32 267 77 07

e-mail: sekretariat@muzeum.bedzin.pl

 

 

2.NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap”.


 

3.NAZWY FIRM I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  1.  

DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier Spółka Jawna
ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków


  1.  

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC'
Andrzej Ciszewski

Mników 389, 32-084 Morawica

  1.  

KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

ul. Mariacka 9, 40-014 Katowice

  1.  

Zakład Remontowo – Budowlany Marian Tomasik
ul. Słowackiego 5a, 42-470 Siewierz

  1.  

Firma Handlowa LIPIŃSKI s.c.
Michał Lipiński, Katarzyna Tytko – Lipińska
ul. Bobrowskiego 2/27, 31-552 Kraków

  1.  

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum:

RENOVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno

Członek Konsorcjum:

FHU ”REMGIPS-2” Piotr Broczek

ul. Żukowa 30A, 43-607 Jaworzno

 

4.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

Numer

oferty

 

Liczba pkt
w kryterium

cena

 

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
 


RAZEM

1

55,80

40,00

95,80

2

49,89

40,00

89,89

4

49,52

40,00

89,52

5

60,00

40,00

100,00

6

55,90

40,00

95,90

 

 

5.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Oferta nr 5

Firma Handlowa LIPIŃSKI s.c.
Michał Lipiński, Katarzyna Tytko – Lipińska
ul. Bobrowskiego 2/27, 31-552 Kraków

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

 

                                                                     Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie

                                                                                  Wioletta Mikuła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Bedzinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:16.11.2016 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Mikuła
Data na dokumencie:16.11.2016
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.11.2016 08:07