Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.08.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.08.2006 r.

w sprawie:

 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/367/2006
 • ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz doradców metodycznych
  Zarządzenie Nr 0151/368/2006
 • przyjęcia  prawa  użytkowania  wieczystego  od  Bytomskiej  Spółki  Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w trybie zrzeczenia
  Zarządzenie Nr 0151/369/2006
 • nabycia  przez  Gminę  Będzin  od Bytomskiej Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/370/2006
 • ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 0151/371/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/372/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/325/06  Prezydenta  Miasta  Będzina  z  dnia  14  lipca  2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/373/2006
 • przyjęcia  prawa  użytkowania  wieczystego  od  Bytomskiej  Spółki  Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w trybie zrzeczenia
  Zarządzenie Nr 0151/374/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.08.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2006 09:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.08.2006 09:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.08.2006 09:09 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)