x 
Drukuj
Jacek Trześniewski 28.06.2003 17:51

Referat Gospodarki Lokalami

­

Referat Gospodarki Lokalami

 1. Referat Gospodarki Lokalami mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój nr 4, parter, tel. +48 032 267 91 36 +48 032 267 70 41 do 44 wew. 160, +48 032 267 9 160, e-mail: rgl@um.bedzin.pl
 2. Kierownik Referatu mgr Małgorzata Filipczyk, pokój nr 4, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 160, fax. 267 59 18.
 3. Zadania Referatu Gospodarki Lokalami to wykonywanie całokształtu zadań związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność gminy oraz pozostającymi w jej przymusowym zarządzie, a w szczególności:
 • zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w zakresie określonym przez ustawy i uchwały Rady Miejskiej
 • ustalanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobami lokalowymi pozostającymi w przymusowym zarządzie gminy
 • przygotowanie projektów  uchwał i zarządzeń w sprawach gospodarowania zasobem lokalowym gminy
 • koordynacja zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi własności gminy oraz pozostającymi w jej przymusowym zarządzie w tym współpraca z zarządcami nieruchomości
 • rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych i wydawanie skierowań do podpisywania umów najmu
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej – obsługa kancelaryjna i merytoryczna
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych wynikających z sądowych wyroków eksmisyjnych
 • sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub w oddanie wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu na rzecz najemców
 • sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub w oddanie wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu na zasadach przetargu (w obszarze objętym rewitalizacją we współpracy z Wydziałem Rozwoju Lokalnego)
 • organizowanie przetargów na najem lokali mieszkalnych (w obszarze objętym rewitalizacją we współpracy z wydziałem Rozwoju Lokalnego)
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy i pozostającymi
  w przymusowym jej zarządzie w tym  organizowanie przetargów na najem lokali  (w obszarze objętym rewitalizacją we współpracy z wydziałem Rozwoju Lokalnego)
 • prowadzenie całokształtu spraw związanym z udziałem gminy Będzin we wspólnotach mieszkaniowych w tym reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z gospodarką lokalami
 • rozpatrywanie wniosków w zakresie udzielenie najemcom lokali użytkowych pomocy publicznej (obniżenie stawek czynszowych, użyczenia lokali, zwolnienia z czynszu, zwolnienia z kaucji itp. oraz wykonywanie sprawozdawczości w wyżej wymienionym zakresie)
 • rozpatrywanie wniosków lokatorów związanych z regulowaniem należności za najem lokali (umorzenia zaległości czynszowych i opłat itp.) 
 • rozpatrywanie wniosków lokatorów w sprawach stanu technicznego lokali
 • przygotowywanie wniosków o oddłużenie hipotek nieruchomości obciążonych uprzednio z tytułu wykonywania remontów kapitalnych
 • typowanie budynków komunalnych do wyburzeń.

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Lokalami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 17:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.09.2009 14:53 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.04.2007 11:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.03.2007 11:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2007 07:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2007 07:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2007 07:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2007 07:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.12.2006 14:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.06.2003 17:51 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)