Przedszkole Miejskie nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe

­

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Będzinie

 

Siedziba

 

42-500 Będzin
ul. Sportowa 1
NIP 625-21-02-217
Regon 271067770

tel.

strana internetowa


e-mail

 

32 267-44-84

www.przedszkole1bedzin.edupage.org

pm1@pm1bedzin.hb.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM1bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor Katarzyna Zemła
   

 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 125

Godziny otwarcia – 6.00-17.00

Liczba oddziałów - 5

 1. Przedszkole realizuje: podstawę programową wychowania przedszkolnego . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

 2. Działamy w programach: ,,Cała Polska czyta dzieciom” ,,Akademia Aquafresh”, ,,Akademia zdrowego przedszkolaka”

 3. Placówka otrzymała certyfikat „Przedszkole Przyjazne Rodzinie”

 

Przedszkole posiada:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: /na 8 nauczycieli - 8 z tytułem mgr, 4 dyplomowanych, 4 mianowanych /,

 • Nauczycieli specjalistów: logopedę, oligofrenopedagogów, specjalistę z zakresu autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych, surdopedagoga, specjalistę z zakresu resocjalizacji,

 • budynek przedszkolny oddany do użytku w 1993r. położony w centrum miasta- dwukondygnacyjny z własnym, ogrodzonym placem zabaw,

 • duże, przestronne sale zabaw.

Przedszkole zapewnia:

 • urozmaiconą kuchnię/ z nowościami kulinarnymi/,

 • zdrowy sposób odżywiania /korzystamy z wody "dar natury"/,

 • opiekę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,

 • dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców,

 • bezpieczny i miły pobyt dziecka w przedszkolu,

 • opiekę nauczycieli specjalistów.

 

Koncepcja pracy przedszkola:

 • Skupia swą uwagę wokół dziecka, jego rodziców, nauczycieli oraz środowiska, które ma znaczący wpływ na prawidłowy rozwój zarówno emocjonalno- duchowy, jak i fizyczny.

 • Nauczyciel powinien pracować z pasją, być twórcą, a nie odtwórcą. Zdawać sobie sprawę, że jego postawa, gesty, słowa, budują autorytet jego osoby oraz wizerunku przedszkola, które reprezentuje.

 • Zarówno dyrektor przedszkola, jaki i całe grono pedagogiczne powinno z pokorą pochylać się nad każdym dzieckiem, bo jest ono indywidualnością, niepowtarzalnym bytem o wrażliwej duszy.

Główne założenia koncepcji:

 • stosowanie nauczania wyzwalającego, którego prekursorem był C. Freinet, pedagogiki zabawy z elementami nauki tańca,

 • upowszechnianie metody projektów, badań, doświadczeń, warsztatów,

 • wykorzystywanie technologii informatycznej,

 • wykorzystywanie spostrzeżeń dzieci; ich pomysłów, aktywności, zaangażowania w celu diagnozowania ich potencjału. Ta wiedza będzie miała swoje konkretne przedłożenie na informacje o dziecku, dla nauczyciela, rodzica i samego ucznia. Szczegółowa diagnoza pozwoli na koncentrację uczniowskich trudności i uzdolnień,

 • wprowadzenie Twórczej aktywności - raz w miesiącu grupy uczniów prezentują swoje umiejętności: wokalne, aktorskie, muzyczne, teatralne,

 • spotkania Młodych Twórców - podsumowanie pracy na forum przedszkola.

 • wspomaganie i szczególną opieką objęcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • umożliwienie nauczycielom podnoszenia kwalifikacji , motywowanie ich do tych działań,

 • dobre relacje interpersonalne na linii: uczeń- nauczyciel- rodzic,

 • rozbudzanie zainteresowań, wprowadzanie nowoczesnych: form, metod, środków, pomocy dydaktycznych w celu przekonania uczniów do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

 • współpraca z dziecięcymi klubami sportowymi

 • kształcenie rodziców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w formie kursów,

 • opiekę nad dzieckiem zdolnym,

 • efektywny obieg informacji między szkołą a domem,

 • Program Erasmus.

W kwestii wychowawczej priorytetami są:

 • aktywne słuchanie problemów dzieci i rodziców oraz szybkie reagowanie w celu ich rozwiązania,

 • budowanie pozytywnej atmosfery przedszkola, wolnego od: buntu, nietolerancji, wyobcowania,

 • nauka języków obcych,

 • rozwijanie kompetencji społecznych,

 • rozbudowane działania profilaktyczne, z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Sanepidu, Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, Straży Granicznej,

 • rozwijanie demokracji i samorządności w przedszkolu na przykład: organizacja wycieczek, dnia wiosny, Jasełek,

 • działania na rzecz środowiska, drzwi otwarte i udział w akcjach wolontaryjnych,

 • kontynuacja patriotycznej tradycji ,

 • edukacja regionalna, europejska, dzięki której dzieci będą kształtowały kompetencje społeczno- językowo- kulturowe i przygotowywały się do życia w Zjednoczonej Europie,

 • wykorzystywanie programów współfinansowanych przez Unię Europejską,

 • współpraca z Amnesty International.

 

Placówka szczególny nacisk kładzie na:

 • psychologię rozwojową,

 • mediacje rówieśnicze,

 • aksjologię,

 • pedagogizację ( zajęcia praktyczne) dla rodziców,

 • niebezpieczeństwa w sieci,

 • komunikację interpersonalną,

 • szczególne potrzeby wychowawcze, terapeutyczne dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 • współpracę z rodzicami mającą na celu ich aktywny wpływ na proces wychowawczy dzieci.

 

Nasze przedszkola to placówka:

 • sukcesu na miarę każdego dziecka,

 • bezpieczne i lubiane przez dzieci i rodziców,

 • klimatyczne, kameralne, rodzinne,

 • cenione w środowisku.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2019 11:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2019 11:24 Usunięto załącznik Statut PM Nr 1 w Będzinie (Michał Karoń)
20.09.2019 11:24 Dodano załącznik "Statut PM Nr 1 w Będzinie" (Michał Karoń)
20.02.2019 10:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.02.2019 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.02.2019 12:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 12:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 11:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 11:28 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
23.10.2018 10:06 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.10.2018 09:55 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
06.07.2018 13:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 12:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 12:06 Dodano załącznik "Statut PM Nr 1 w Będzinie" (Michał Karoń)
30.11.2017 12:06 Usunięto załącznik Statut PM Nr 1 w Będzinie (Michał Karoń)
30.11.2017 12:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:14 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:12 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:10 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 13:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.11.2012 12:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.11.2012 12:24 Dodano załącznik "Statut PM Nr 1 w Będzinie " (Michał Karoń)
05.11.2012 11:10 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.11.2012 11:10 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr1 w Będznie (Michał Karoń)
05.11.2012 11:08 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego Nr1 w Będznie " (Michał Karoń)
19.10.2012 09:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.10.2012 09:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.10.2012 09:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.10.2011 14:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 09:41 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 09:38 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 09:37 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)