x 
Drukuj
Michał Karoń 18.05.2018 12:46

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”

­

Będzin, dnia 18.05.2018r.

WRM-RI.7013.23.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”.

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac objęty zamówieniem przedstawia koncepcja aranżacji zieleni, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.05.2018
Data publikacji:18.05.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.05.2018 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
18.05.2018 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)