ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Zajazdu Jurajskiego i na Pustynię Błędowską w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

­


WPFZ.271.32.2018                                                                                  Będzin, dnia 22 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446  NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel.: 32 267 92 45,
e-mail: aleksandra.lipa@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Zajazdu Jurajskiego i na Pustynię Błędowską w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportową polegającą na przewiezieniu zorganizowanej grupy 8 uczniów/uczennic wraz z 1 opiekunem (9 osób) będącymi uczestnikami/uczestniczkami projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” - realizowanego przez Miasto Będzin, na trasie Będzin-Podlesice-Klucze-Będzin zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Zajazdu Jurajskiego i na Pustynię Błędowską w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:22.05.2018
Data publikacji:22.05.2018 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.05.2018 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
22.05.2018 10:34 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)