INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

­

WPFZ.271.35.2018

Będzin, dnia 5 czerwca 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska

ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

1.026,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30,
41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA

/-/ Rafał Adamczyk

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:05.06.2018
Data publikacji:05.06.2018 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
05.06.2018 14:27 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)