x 
Drukuj
Michał Karoń 11.07.2018 12:52

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I i IV ZAMÓWIENIA Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”

­

WPFZ.271.48.2018                                                                                          Będzin, 11 lipca 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DLA CZĘŚCI I i IV ZAMÓWIENIA

                                       

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

RBDOM SPÓŁKA Z O.O.

ul. Przełajska 58

41-250 Czeladź

09.07.2018 r.

godz. 8:20

Część I : 23 690,71 zł

Część IV: 18 968,00 zł

2.

INSTAL-MAR Mariusz Szczes

ul. Findera 13

41-600 Świętochłowice

09.07.2018 r.

godz. 8:45

Część IV: 21 131,84 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Dla Części I zamówienia:

RBDOM SPÓŁKA Z O.O. – ul. Przełajska 58, 41-250 Czeladź.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla IV Części zamówienia:

RBDOM SPÓŁKA Z O.O. – ul. Przełajska 58, 41-250 Czeladź.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I i IV ZAMÓWIENIA Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:11.07.2018
Data publikacji:11.07.2018 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.07.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
11.07.2018 12:52 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)