x 
Drukuj
Michał Karoń 25.07.2018 08:32

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”

­

Będzin, dnia 25.07.2018r.

WRM-RI.7013.26.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”.

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, zlokalizowanego przy ul. Małachowskiego 43, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
Zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Pełna treść informacji dostępna w załączniku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:25.07.2018
Data publikacji:25.07.2018 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.08.2018 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
25.07.2018 08:32 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)