LIV sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 24 sierpnia 2018 roku

BRM.0002.LIV.2018

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 LIV sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 2 i PZZOZ Szpital w Będzinie
    ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

  2. nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,

  3. zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  4. zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028.

    4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:24.08.2018
Data publikacji:28.08.2018 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2018 09:18 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)