ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

­

Psary, dnia 19.09.2018r.

Nr RPPIX.6220.9.2018

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa gazociągu DN 500 MOP 1,6 Mpa w Będzinie przy ul. Brzozowickiej" w zakresie:

  • budowy gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN500 MOP 1,6 Mpa – długość ok. 200m,

  • budowy podziemnego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 1,6 Mpa,

  • wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN500 MOP 1,6 Mpa.

Pełna treść zawiadomienia dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Tomasz Sadłoń
Data na dokumencie:19.09.2018
Data publikacji:21.09.2018 08:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.10.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
21.09.2018 08:09 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)