LV sesja Rady Miejskiej Będzina

­

LV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary
  Uchwała Nr LV/474/2018pdf
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowe], Niepodległości, Pokoju, Parkowej
  oraz granicą z Gminą Psary
  Uchwała Nr LV/475/2018pdf
 • przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (WPI) w mieście Będzin na lata 2018 — 2021
  Uchwała Nr LV/476/2018pdf
 • zmiany uchwaly XLVII/4700014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 20l4 r. w sprawie
  zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadali z zakresu ochrony
  środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr LV/477/2018pdf
 • przystąpienia miasta Będzina do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
  Uchwała Nr LV/478/2018pdf
 • zmian budżetu miasta Będzian na 2018 rok
  Uchwała Nr LV/479/2018pdf
  Uchwała Nr LV/479/2018tekst
 • zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028
  Uchwała Nr LV/480/2018pdf
  Uchwała Nr LV/480/2018tekst załącznik 1, załącznik 2

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.09.2018
Data publikacji:04.10.2018 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2018 13:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)