OBWIESZCZENIE STAROSTY BEDZIŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie, ul. Marii Konopnickiej

­

Będzin, 2018-10-02

GP.6540.005.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY BEDZIŃSKIEGO

Zgodnie art. 49 ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art, 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekstjednnlity - Dz. U. z 2017 r, poz. 2126 z późn.zm)

Starosta Będziński

zawiadamia. że, w dniu 25.09.2018 r. zostalo wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie, ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95; d7.nr 92/15, 92/37. 106/2, 92/17, 92/34., 85, 92/50, 92/38 obr. Grodziec" powiat będziński województwo śląskie.

Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY BEDZIŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie, ul. Marii Konopnickiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Krystyn Racinowski
Data na dokumencie:02.10.2018
Data publikacji:05.10.2018 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.10.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
05.10.2018 12:50 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)