Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.11.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.11.2006 r.

w sprawie:

 • odwołania pani Teresy Ławrynowicz ze stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/525/2006
 • zmiany w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/526/2006
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2006 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale  852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/527/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/427/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/528/2006
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/529/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/530/2006
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]  na lokal użytkowy i odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Pani Marty Bacia
  Zarządzenie Nr 0151/531/2006
 • umorzenia Krystynie Śliwińskiej zaległości w zapłacie należności czynszowych za najem lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/532/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/533/2006

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.11.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2006 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2007 10:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.12.2006 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.11.2006 12:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.11.2006 12:30 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)