x 
Drukuj
Michał Karoń 31.10.2018 14:01

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina

­

Będzin 31.10.2018 r.

WRM-RSiIM.7001.1.2018

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 755 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina.

Aktualizację założeń wykłada się do publicznego wglądu w dniach od 31.10.2018 r. do 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. nr 219 (Wydział Rozwoju Miasta), w godzinach pracy urzędu.

W poniedziałki urząd jest czynny w godzinach 7.30 do 17.00
We wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30
W piątki od 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 powołanej ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina, które należy składać w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Będzina, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres emall:gospodarka.komunalna@um.bedzin.pl.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy oraz przedmiot sprawy oraz zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2018 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:31.10.2018
Data publikacji:31.10.2018 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2018 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
31.10.2018 14:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 14:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 14:03 Dodano załącznik "Aktualizacja Założeń Będzin.docx" (Michał Karoń)