Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2018

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2018 r.

w sprawie:

 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoły wyższe i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.428.2018pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat
  pobieranych przez szkoły wyższe i zaklady ksztalcenia określenia nauczycieli oraz specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.429.2018pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dońnansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.430.2018pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoły wyższe i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.431.2018pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat
  pobieranych przez szkoły wyższe i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.432.2018pdf

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.11.2018
Data publikacji:14.11.2018 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2018 09:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)