Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2018

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2018 r.

w sprawie:

 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.456.2018pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku
  Zarządzenie 0050.457.2018pdf
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczej stawki czynszu
  zarządzenie Nr 0050.458.2018pdf
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia, przetargów na najem lokali użytkowych i garaży, ustalenia wysokoscr wadium oraz wywoławczychstawek czynszu
  zarządzenie Nr 0050.459.2018pdf
 • oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynku mieszkalnego (2 segmenty), nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Kolejowej 22 na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
  zarządzenie Nr 0050.460.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.460.2018 tekst, załącznik

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.11.2018
Data publikacji:05.12.2018 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.12.2018 11:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.12.2018 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.460.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2018" (Michał Karoń)
17.12.2018 11:35 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia 0050.460.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2018" (Michał Karoń)
12.12.2018 12:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
12.12.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.458.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2018" (Michał Karoń)
12.12.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.459.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2018" (Michał Karoń)
12.12.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.460.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 listopada 2018" (Michał Karoń)
05.12.2018 12:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)