Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.12.2018

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.12.2018 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.461.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.461.2018tekst
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Dzialalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na lata 2019 - 2023
  Zarządzenie Nr 0050.462.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek wszkołe i w domu" na lata 2019 - 2023
  Zarządzenie Nr 0050.463.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych mieszkańców Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0050.464.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia w formie posilku, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019 - 2023
  Zarządzenie Nr 0050.465.2018pdf
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 0050.466.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.466.2018tekst, załącznik

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.12.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:03.12.2018
Data publikacji:05.12.2018 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2018 13:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2018 13:48 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.461.2018.pdf" (Michał Karoń)
11.12.2018 13:48 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.461.2018tekst.pdf" (Michał Karoń)
11.12.2018 13:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2018 13:44 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.466.2018." (Michał Karoń)
11.12.2018 13:44 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia 0050.466.2018" (Michał Karoń)
05.12.2018 12:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)