Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.12.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.12.2006 r.

w sprawie:

 • zmian  w budżecie miasta i układzie  wykonawczym  polegających  na  zwiększeniu  dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2006 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziele 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/534/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/535/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziele 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/536/2006
 • zwolnienia z czynszu za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/537/2006
 • przedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej numerem geodezyjnym 3703/1 karta mapy 9 obręb Łagisza o powierzchni 700 m2 położonej w Będzinie - Łagiszy przy ulicy Usługowej na rzecz jej wieczystego użytkowania
  Zarządzenie Nr 0151/538/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/539/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/540/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/541/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym  do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/542/2006

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.12.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2006 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2007 10:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.12.2006 08:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.12.2006 08:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.12.2006 08:31 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)