OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca

­

WGK-ROŚ.6220.1.22.2018.MC


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), wzwiązku zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U, z 2018r. poz. 2081 )

Prezydent Miasta Sosnowca
zawiadamia strony postępowania

że w dniu 4 grudnia 2018r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice z siedzibą: 40-017 Katowice ul. Myśliwska 5 została wydana decyzja Nr 19/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Debier
Data na dokumencie:06.12.2018
Data publikacji:13.12.2018 14:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
13.12.2018 14:59 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)